.:FOU02.PLANTEFORSK.NO:.

Tjenester under utvikling :

Beregning av miljøbelastning ved bruk av plantevernmidler
Prognoser for avlingsmengde og kvalitet på grovfór